Geschiedenis

Dirigenten en instructeurs die voor de fanfare en de drumband/malletband hebben gestaan vanaf de oprichting.
De vereniging is begonnen in 1935 onder de naam Soli Deo Gloria.
In 1969 is de naam veranderd in Creona. Wat betekend – Creative ontspanning na arbeid.

Dirigenten Soli Deo Gloria
1935              P. Jacobi
. . . . . . . –      de heer Mosk
1943              Jac Broer
1943              de heer Smit
1944              de heer Aai
1944              de heer Korver
1952-1967    Sake Lieuwe Tiemersma
1967              J. van Leeuwen
1967              O. de Boer

Dirigenten Creona
1967-1971     Leo Vleeshouwer
1971-1974     Ruud Peerdeman
1974-1975     de heer Mosk
1975-1985    Jaap Norbruis
1985-1989    Ton vd Kieft
1989-            Wim Hendriks

Intructeur Soli Deo Gloria
1953              M. Versluis
1960-1963    K. Zwaan

Instructeur Creona
1972-1990    K. Zwaan
1990-1997    Jan de Goede
1997-            Rick vd Boor

Soli Deo Gloria 1950

Soli Deo Gloria 1950

Soli Deo Gloria 1950
Staand achteraan vlnr: J. Visser – S. Aukema – J. Zwaan – P. Schenk – B.v.
Duinen

2e rij staand vlnr: J. Versluis – Uiterdijk – P. de Schipper – C. Uiterdijk
– A. Tolsma – Tj. Bandringa – Greydanus – W. Ekelmans – J. Menninga – S. Bandringa.

Zittend op stoel vlnr: J. Versluis – M. Versluis – L. Versluis – G. Versluis
– A. Hoogendoorn – K. Zwaan – H. Bandringa.

Zittend op de grond vlnr: ? – W. Uiterdijk – ? .

De geschiedenis
van CREONA begint op 7 februari 1935. Op deze datum vindt de eerste vergadering plaats van de Christelijke Muziekvereniging “Soli Deo Gloria”. Initiatiefnemer was de heer S. Bandringa. Er werd besloten te beginnen met tweedehands blaasinstrumenten. Bij de firma’s Kessels en Konefa ( beide blaasintrumenten fabrikanten) werden  aangevraagd, de firma Konefa kwam er als voordeeligste uit. Er werden zeventien blaasinstrumenten besteld en een grote trom en een kleine trom.

De eerste uitnodiging voor een optreden was in verband met de Polderdag. Het geheel stond onder leiding van dirigent P. Jacobi. De deelname aan concoursen was een regelmatig terugkerend evenement, waarbij tal van eerste prijzen zijn behaald. In die jaren is het Bondsconcours tweemaal in de Wieringermeer gehouden.

In de jaren tot 1946 hebben 5 dirigenten de leiding gehad. Daarna kwam de heer L. Versluis die de dirigeerstok in handen nam. De heer S. Tiemersma had hierna 15 jaar de leiding. In deze periode is er uiteraard veel gebeurd. In 1954 werd begonnen met de aanschaf van uniformen, eerst echter kwamen alleen petten. Snel daarna een wit overhemd, een blauwe das en donkerblauwe broek.

De eerste drumband bij de muziekvereniging Soli Deo Gloria werd opgericht in de jaren 1953-1954 te Slootdorp, en stond onder leiding van de trompettist M. Versluis. De tamboer-maître in die periode was G.Bandringa. Na een succesvolle periode van ca. 5 jaar met vele optredens verdween deze slagwerkgroep weer door onvoldoende animo en inspanning.
In 1959 werd door het toenmalige bestuur gevraagd te proberen weer een drumband te formeren in Wieringerwerf. Door middel van een ledenwerfactie, o.a. bij de hoogste klassen van de lagere scholen meldden zich 15 enthousiaste jongelui aan die in 1960 voorzichtig marcherend probeerden muziek te maken, dit onder leiding van K. Zwaan. In 1963 was K. Zwaan genoodzaakt om te stoppen als instructeur van de drumband en werden zijn werkzaamheden door verschillende instructeurs overgenomen.

Eind jaren zestig werd het moeilijk om de leden bij elkaar te houden. De fanfare telt dan nog amper 20 leden. Op een van de vergaderingen toentertijd rijst zelfs de vraag: “Hoelang hebben we in de Wieringermeer nog een muziekvereniging?”. Na lang heen en weer gepraat vindt er in 1969 een herstructurering plaats.
In juli 1969 wordt “Soli Deo Gloria” opgeheven en vervolgens wordt er een nieuw bestuur gevormd. Door middel van een prijsvraag krijgt de muziekvereniging een nieuwe naam: CREONA , het eerste concert vindt plaats in november 1969 in Hotel Smit. Ook werden de lessen voor de leerlingen weer hervat.

In 1972 nam Klaas Zwaan de leiding en de instructie van de drumband weer over. Het ledenaantal was inmiddels gedaald naar 6 personen en weer werd er een ledenwerfactie gehouden. Deze actie leverde 14 nieuwe jeugdleden op, en samen met de nog aanwezige oudere leden kon na een jaar studeren weer een eerste optreden plaats hebben in Kreileroord.

Begin jaren zeventig werd door de vereniging actie ondernomen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. Om het benodigde geld boven tafel te krijgen werd een grote lotenverkoopactie georganiseerd met als hoofdprijs een nieuwe Fiat 127. Op tal van festiviteiten was CREONA aanwezig, zoals bijvoorbeeld de opening van de Sporthal, heropening van de Oude Beurs, installatie van Burgemeester Knorr, de Paralympics te Arnhem, radio-uitzending van de Tros, “Muziek in vrije tijd” van de NCRV en de jaarlijks terugkerende dorpsfestiviteiten.
Onder leiding van dirigent Jaap Norbruis is een LP gemaakt waar zowel de drumband en fanfare aan meegewerkt hebben. In 1977 ontving CREONA van Carnavalsvereniging De Meerkoetelaars een onderscheiding op het gebied van Cultuur.  Ook is jarenlang de CREONA-Bigband actief geweest, deze heeft voor menige gezellige en muzikale avonden gezorgd.

De drumband groeide gestaag door en werd uitgebreid met lyra’s, hoornblazers en xylofoons.Met deze gevarieerde spelersgroep, met 32 leden in de leeftijd van 10 tot 50 jaar, zijn aan vele concerten meegewerkt o.a. in de Oude Beurs te Middenmeer. Er werd aan vele wedstrijden deelgenomen, o.a. in Medemblik, Enkhuizen, Boskoop, Rijnsburg etc. De volle medaillekast in de hal van de Cultuurschuur te Wieringerwerf getuigt daarvan. In 1990 besluit Klaas Zwaan te stoppen met zijn werkzaamheden als instructeur. De drumband vindt in Jan de Goede een nieuwe instructeur. Inmiddels staat de Malletband nu onder leiding van Rick van der Boor.


Over deze site

Top