De vereniging

Muziekvereniging Creona staat midden in de maatschappij: wij werken graag mee aan lokale initiatieven. We zijn zichtbaar voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon en in het bijzonder in het gebied van de Wieringermeer, doordat we regelmatig in de omgeving optreden, concerten en activiteiten organiseren en deze ook in de media onder de aandacht brengen. De vereniging bestaat uit de malletband en de fanfare, we werken actief met elkaar samen en verzorgen - al dan niet gezamenlijk - optredens. Creona is een muziekvereniging waarin alle leden worden gehoord, waar de leden actief betrokken worden bij de activiteiten en de organisatie ervan, waar iedereen zijn of haar mening en ideeën naar voren kan brengen. Onze muziek is uitdagend en gevarieerd. Het niveau en type muziekstuk zijn afhankelijk van de gelegenheid. Daarnaast wordt er verder gekeken dan alleen de traditionele invulling van een fanfare of malletband.

50 Jarig jubileum

Creona bestaat het aankomende jaar 50 jaar. Natuurlijk willen wij dit lustrum uitbundig vieren. Het thema luidt: “Wie jarig is, trakteert”. Met als doel de jeugd te enthousiasmeren voor muziek en op geheel passende wijze de gemeente te bedanken voor haar onvoorwaardelijke steun. Het organisatiecomité is in volle slagorde bezig dit masterplan uit te rollen en heeft daarbij de samenwerking gezocht met schrijfster Marjan Rijk, Middelbare school RSG-Wiringherlant, Verzorgingstehuis Lelypark en alle basisscholen in de Wieringermeerpolder. 
Voor nieuwe updates, bekijk ook onze facebookpagina!

Het Jubileum bestaat uit 3 concerten

30 & 31 maart 2019
Een aantal optredens voor de leerlingen van alle basisscholen én een optreden voor onze senioren. Het fantastisch en fantasierijke sprookje “Ali Baba” met levensthema’s als hebzucht, verraad, familie en trouw door middel van muziek en spel worden uitgebeeld.

25 mei 2019
Een muziekquiz avond met de malletband. Een quiz over onze muzikale geschiedenis. Voor de pauze worden er nummers uit de beginjaren van Creona gespeeld, toen er nog een tamboer- en lyrakorps was. Na de pauze komt er wat recenter werk.
Omdat Creona jarig is valt er natuurlijk ook wat te winnen, middels een muzikale quiz, waar iedereen in het publiek aan mee kan doen.

8 november 2019
Creona viert feest, join the music. Een samenspel tussen diverse muzikanten, acteurs en dansers in samenwerking met leerlingen van het RSG Wiringherlant. De locatie van dit evenement daarom ook in de aula van deze school.

Agenda


Lustrum

Join the Music

8 november
RSG Wiringherlant

Creona viert feest, come join the music!

Coming Soon

Momenteel zijn we druk bezig met het plannen van de volgende concerten!

Contact


Secretariaat

Mailt u liever direct naar onze secretaris?
Neem dan contact op met R. Zwaan via:
creona@creona.nl